HDP Gençlik Meclisi: Mücadelede kararlıyız

img
ANKARA - HDP Gençlik Meclisi’nin sonuç bildirgesinde, “AKP’nin sürüklediği uçuruma karşı toplumu koruyacak ve kararlı bir mücadele ile toplumu özgürleştireceğiz” denildi.  
 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi, 5 Haziran’da Ankara’da yaptığı toplantının sonuç açıkladı. Gençlere yönelik yoğun bir baskı ve yıldırma politikasının olduğu bir dönemde toplantının yapıldığı belirtilen bildirgede, “Türkiye’de yaşayan gençlerin maruz kaldığı zorluklar değerlendirilmiş ve gelecek dönem mücadele hattına dair verimli tartışmalar yürütülmüştür” ifadelerine yer verildi. 
 
GENÇLERİN YAŞADIĞI SORUNLAR
 
Bildirgede şunlar belirtildi: “AKP-MHP iktidarı, yayılmacı savaş siyasetiyle toplumun tüm değerlerini yok sayarak, gençlik karşıtı bir politikada ısrar etmektedir. AKP’nin iktidara geldiği günden beri toplumda ayrışma ve kutuplaşma siyaseti yükselmektedir. Toplumla beraber, özellikle gençlik giderek yoksullaşmakta; işsizlik, geleceksizlik ve güvencesizlik sürekli artmaktadır. Hayat pahalılığı her geçen gün artmaktadır. Neredeyse her iki gençten birinin işsiz olduğu gerçeği ile karşılaşmaktayız. Gençler, kendini gerçekleştirememenin vermiş olduğu duygularla gelecek kaygısı yaşamaktadır. Eğitim gördüğü alanda çalışamayan ve sayıları 2 buçuk milyona dayanan gençler, yurt dışını umut kapısı olarak görmektedir. Açlık sınırının 6 bin 17 lira, yoksulluk sınırının ise 19 bin 602 lira olduğu bir dönemde, gençler 4 bin 253 lira olan asgari ücretin dahi altında çalıştırılmaktadır. Ülkede 30 milyon insan açlık riskiyle mücadele ederken, 9 milyon insan işsiz bir şekilde yaşamını sürdürmeye çalışmakta, toplum açlığa mahkûm edilmektedir. Yandaş besleyiciliğini yaygınlaştırma, hırsızlık ve vurgunculuğu hayatın olağan akışı içinde normalleştirme politikaları ülkeyi en doğusundan en batısına kadar baş aşağıya götürmektedir.
 
Gençlere dayatılan bu yoksulluğa karşı biçare olmadığımızı göstermek için alanlarda olmaya ve iktidarın duymak istemediği sesleri haykırmaya devam edeceğiz. HPD Gençlik Meclisi çatısı altında örgütlenen gençler olarak bizlere bir lütuf gibi sunulan bu imkansızlıkları reddediyor ve hakkımız olanı alana kadar mücadelemizden bir adım dahi geri durmayacağımızı ifade ediyoruz.
 
ÖZEL SAVAŞ
 
Özel savaş politikalarıyla gençler adeta kıskaca alınmaktadır. Bağımlılık, ajanlaştırma ve sistematik cinsel saldırılarla gençlerin, demokratik hak talepleri başlamadan bastırılmak istenmektedir. Ciddi bir sağlık krizi haline gelen madde bağımlılığı, her geçen gün toplumun her kesimine yayılmaktadır. Özellikle bölge kentlerinde özel savaş politikalarını yoğunlaştıran iktidar, gençler şahsında topluma yoz ve amaçsız bir yaşam dayatmaktadır. Gençler değerlerinden alıkonularak, sistemle bütünleştirilmek ve itaatkâr hale getirilmeye çalışılmaktadır. Yanı sıra, özellikle genç kadınlara yönelik madde bağımlılığı ve sistematik cinsel saldırıları toplumda yaygınlaştırma çabasında bulunmaktadır. Kültürel kıyım ve asimilasyon politikalarıyla netice elde etmek isteyen iktidar, toplumu bir bütünen kontrol etmek istemektedir.
 
Sistemin yoz ve kimlik bilincinden yoksunlaştırma amacı taşıdığı bu özel savaş politikalarını boşa çıkaracak deneyime ve güce sahibiz. Bulunduğumuz her alanı özel savaşa karşı mücadele alanına çevireceğiz. Özel savaşın yürütücüsü olanların ampulünü patlatma ve siyasi hayatlarını karartma kararlılığındayız.
 
ÖZERK ÜNİVERSİTELER
 
İktidarın toplum ve gençler üzerinde kurduğu baskı politikaları, üniversite kampüslerinden sokaklara kadar her alanda görülmektedir. Türkiye’nin mevcut eğitim sisteminin işlevi; itaatkâr, uysal, itiraz etmeyen, sorgulamayan ve varlığını sermayeye armağan eden yurttaşı yaratma haline gelmiştir. Üniversitelere atanan kayyumların yanı sıra, üniversitelerde üretilen ilim ve bilime bakıldığında bu net bir şekilde anlaşılmaktadır. AKP iktidarı çoğulcu, eşit, özgür ve özerk bir eğitim anlayışından taraf olmak yerine, tekçi bir zihniyetin inşasını üstlenmektedir. Üniversitelerde devrimci yurtsever öğrencilere yönelik saldırıların artması bu anlayışın yansımasıdır. Özerk ve nitelikli eğitimin kırıntıları dahi yok edilmek istenmektedir. Üniversite gençliğinin kaderi bugün dünden çok daha fazla şekilde ülkenin demokratikleşmesi ve toplumun geleceğine bağlanmış durumdadır.
 
Üniversitelerde eğitim iktidara yakın çevrelerin ihtiyacına göre değil, üniversitenin tüm bileşenlerinin ortak talebi ve akademik bilgiden, bilimden yana şekillenmelidir. İktidarın üniversitelerde yaygınlaştırmak için kullandığı şiddete karşı daha çok örgütlenerek, kampüsleri çete gruplara teslim etmeyeceğiz. Üniversitelerde özerk, özgür ve çok dili bir eğitimin hayata geçmesi için çalışmalarımızda ve mücadelemizde kararlıyız.
 
MÜCADELEDE KARARLIYIZ
 
AKP iktidarı despot, ceberut ve yoz bir toplum inşası için çabalarken en çok da savaş siyasetine sığınmaktadır. Başta ekonomik ve siyasi olmak üzere, tüm toplumsal sorun ve istikrarsızlığı savaş yoluyla aşmak istemektedir. Bir yandan milliyetçilik üzerinden naralar atan iktidar, öbür yandan sınır bölgelerine askeri sevkiyatlar yapmaktadır. Toplumun her kesimine kirlilik tohumları eken iktidar, halkların birlikte yaşama duygusunu ortadan kaldırmak istemektedir. Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarına yaydığı savaş siyasetiyle, içinde bulunduğu çoklu krizleri ve yoksulluğu örtmeyi hedeflemektedir. Kürtlerin bütün kazanımlarını yok etmeye odaklanan iktidar, olası savaş seçenekleri üzerinden topluma yön vererek, 40 yıldır çözülmek istenmeyen Kürt sorununu daha da derinleştirmeyi hedeflemektedir.
 
Bizler tarihten de biliyoruz ki; gençlerin, halkların ve savaş karşıtı kesimlerin direnişi savaş çığırtkanlarına karşı daima galip gelmiştir. Savaşa karşı çıkmak kadar, bilinçli bir toplum yaratmanın birinci koşulu örgütlülük ve mücadele etmekten geçmektedir. HDP Gençlik Meclisi olarak, AKP’nin sürüklediği uçuruma karşı toplumu koruyacak ve kararlı bir mücadele ile toplumu özgürleştireceğiz!”