PTT için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması talebi

img
ANKARA - Yükümlüklerini yerine getirmediği için bankalar tarafından 24 milyon TL para cezası verilen PTT'yi zarara uğratan işlemlerin araştırılması istendi.
 
Bankalarla yaptığı sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediği için sözleşme gereği, para cezalarıyla karşılaşan PTT'nin 24,5 milyon TL para cezası kesilmesine dair Meclis araştırılması istendi. Konuyu gündeme getiren Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili Newroz Uysal, Meclis Başkanlığı’na verdiği araştırma önergesinde, bu konuda araştırma yapacak bir komisyon kurulmasını talep etti. 
 
AKP İLE BİRLİKTE OLDU
 
AKP'nin özelleştirdiği birçok kurumun kamu kurumu vasfını yitirdiğine işaret edilen önergede, özelleştirme ile birlikte bu kurumlarda çalışanların haklarından yoksun bırakıldığı, yoğun emek sömürüsünün yaşandığı belirtilerek, "Bu kurumlardan biri olan PTT, şirkete dönüştürülmüş ve güvencesiz, ucuz personel çalıştırma merkezi haline gelmiştir" denildi. 
 
PTT'de çoklu bir hukuk uygulandığını, ücret dahil pek çok alanda ayrımcılığın yaşandığı ifade edilen önergede, Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber-Sen) üyelerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekildi. Parçalı istihdamın, adli tebligatların dağıtımında sorunlara yol açtığına işaret edilen önergede, kanun hükmü gereği adli tebligatların, kamu görevlisi olan 399 Sayılı KHK'ye tabi personel ve idari hizmet sözleşmeli personel eliyle yapılması gerektiği vurgulanarak, PTT'nin usulsüz bir şekilde bu tebligatların dağıtımını taşeron firma personeline yaptırdığı kaydedildi. Bu durumun, yasal olmadığının altı çizilen önergede, usulüne uygun yapılmayan bu adli tebligatların özellikle hukuk ve icra dosyalarında ciddi problemlere neden olduğu vurgulandı. 
 
PTT ZARARA SOKULUYOR
 
PTT'nin ciddi zararlara uğratıldığı belirtilen önergede, bu zararlardan biri olarak Amed'deki Yenişehir PTT Merkez Müdürlüğü'nde yaşananlar örnek gösterildi. Müdürlüğün bina kiralama sözleşmesinde iki bina arasında imar kurallarına açıkça aykırılık tespiti yer almasına rağmen, PTT Diyarbakır Başmüdürlüğünün milyonlarca TL harcanarak binanın kiralandığı, sonrasında ise belediyenin imara uygunsuzluk nedeniyle binanın yıkımı için dava açtığı anlatıldı. Kira sözleşmesine uygunluk veren yapı ve teknoloji müdürlüğü ile başmüdürlüğün kurumu göz göre zarara uğratıldığı kaydedilen önergede, bu ve benzeri usulsüzlüklerle PTT'nin içinin boşaltıldığı kaydedildi. 
 
BANKADAN 24,5 MİLYON TL PARA CEZASI 
 
Bankalarla yaptığı sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği için çok sayıda bankanın PTT'ye sözleşmeden doğan hakları gereği PTT'ye para cezası verildiği hatırlatılan önergede, "Kamu kuruluşu olan PTT’nin alt yapı eksikliği nedeniyle milyonlarca liralık kamu kaynağı bankalara ceza olarak ödenmektedir. Örneğin PTT’nin İş Bankası ile yaptığı sözleşmede SLA (Hizmet Seviyesi Sözleşmesi) Cezalarında Dikkat Edilecek Hususlara İlişkin tebliğindeki yazısında PTT’nin 2019-2024 tarihinde PTT’ye banka kartlarında 1.222.502 adedi için toplamda 24.455.765,74 TL ceza kesilmiştir" denildi.  
 
CEZALAR ÇALIŞANLARA ÖDETİLİYOR
 
PTT'nin verilen para cezalarını re'sen çalışanların maaşlarından kestiğine işaret edilen önergede, çalışanların hiçbir kusurları olmadığı halde, savunma hakkı dahi verilmeden maaşlarından yapılan kesintilerle cezalandırıldığı ifade edildi. Kimi ilerde oluşturulan listelerle SLA cezası adı altında elden para toplandığı dile getirilen önergede, kurum prosedürüne aykırı bir şekilde "gönderi adedi" üzerinden çalışanlara mobbing uygulandığı aktarılarak, "İnsan gücünü aşan bir performans beklenen dağıtıcılara, ‘gönderi oranı’ üzerinden ‘kurum ortalaması altında gönderi teslim ettiniz’ denilerek usulsüz ve hukuksuz soruşturmalar açılmaktadır" ifadeleri kullanıldı. 
 
KOMİSYON KURULMASI TALEP EDİLDİ
 
Önergede, yöneticilerin usulsüz ve keyfi uygulamaları ile yolsuzlukların ve haksızlıkların merkezi haline gelen PTT'nin ivedilikle kurulacak bir Meclis Araştırma Komisyonu tarafından incelenmeye alınması bir zorunluluk olduğu belirtildi. Önergede, şunlar kaydedildi: "Güvencesiz istihdam şekillerinin ortadan kaldırılması, çalışanların ücret ödemelerinde yeknesaklığın sağlanması, PTT’de çalışanlara yönelik, mobbing-sendikasızlaştırma-sürgün ve diğer hak ihlallerinin sonlandırılması, kurumu büyük zararlara sokan işlemlerin ve hukuksuzlukların araştırılarak gerekli tedbir ve yasal düzenlemelerin alınması adına bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederim."