Kürt müzisyen Das: Müzik benim için soluk alma biçimi

img
İZMİR - Soft ve folk rock türünde çıkardığı yeni albümü Henase ile dinleyicilerle buluşan Kürt müzisyen Yûnis Das, geleneksel ögelerle harmanlanan yeni formların Kürt dili ve kültürünün gelişiminde olumlu etkisinin olacağını söyledi. 
 
Müzik hayatına 2008 yılında üniversite okurken arkadaşlarıyla kurduğu Teq û Req grubu ile başlayan Yûnis Das’ın, ilk solo albümü “Henase” (Soluk) bütün dijital müzik platformlarında yayınlandı. Tamamın söz, müzik ve aranjmanı Das'a ait olan albüm 10 Kürtçenin Kurmancî lehçesinde eserden oluşuyor. Albümde soft ve folk rock gibi batı soundlarının ön planda olmasının yanı sıra Kürt folklorik ritim, ezgi ve gırtlaklara da şarkı detayları var. Albümün stüdyo sürecini 2020 Temmuz ayında başlatan Das, bu süreçte yaşanan aksaklıklardan kaynaklı albümü çıkarma sürecini ertelemek zorunda kaldı. 
 
Kürtçe dil çalışmalarında eğitmen, çevirmen, folklor derlemeleri üzerine çalışmalar yapan Yûnis Das, Mardin Artuklu Üniversitesi Kürtçe Yüksek Lisans tezini de “Dengbêj Mihemed Arif Cizîrî üzerine etnomüzikolojik bir inceleme” başlığında tamamladı. Henase albümünde ise “Belkî (Belki)”, “Dûrî Bûrî (Uzaklık Uzak)”, “Çûk û Gul (Kuş ve Gül)”, “Heçkû (Sanki)”, “Mij û Berf (Sis ve Kar)”, “Tikûtenê (Yapayalnız)” ve “Zerya”  gibi bireysel hikayeleri barındıran parçaların yanı sıra, “Azadî (Özgürlük)”, “Henase (Soluk)” ve “Kerixîm (Usandım)” gibi toplumsal gerçekçi temalar işledi. 
 
Yûnis Das ile Henase albümü ve Kürt müziği üzerine konuştuk. 
 
Henase albümünde dinleyiciyi ne bekliyor? 
 
Öncelikle kent yaşamı ve yenilikçilik bağlamında Kürtçe yeni eser üretimin sınırlı olduğu bir durum var. Bunun için albüme kendi üretimlerimi koymayı daha uygun buldum. Eserler bireysel hikayelerimin yanı sıra toplumsal gerçekçiliğe de dokunan hikayelerden oluşuyor. Müzikal serüvenim hardrock, blues gibi serüvenlere aitti. Dolayısıyla oradan çok uzaklaşamadım. Biraz daha yumuşatmayı esas aldım. Batı seslerini Kürt motif ve ritimleri ile buluşturmaya çalıştım. Yaptığım stili soft rock olarak, bize ait bir rock olarak tanımlayabilirim. Bunu yaparken de folklorik unsurlardan yararlanmaya çalıştım. Dil ile ilgili çalışmalarım olduğu için bu tecrübelerime yaslandım. Kürt dilini telaffuza ve içeriğine bağlı kalarak kullanmak istedim. Bize özgü bir sentezi oluşturma çabasına girdim. 
 
Sis ve kar metaforlarının geleneksel parçalarda çok fazla işlenmiş olduğunu biliyoruz. Ama gelişen dünyada yeni metaforlar yaratıyoruz. Var olan kelimeleri yeniden işlemeye, örüntüler oluşturmaya çalışıyoruz. Bu anlamda bir kombin oluşturdum iddiasında bulunabilirim. Geleneksel motiflerden kastım ‘kuş’ Ortadoğu’da hakim bir motiftir. Ama bunu insan metaforu olarak tekrar ortaya çıkarma girişimi yenilikçiliği barındırıyor. Bu bağlamda müziğin yenilikçi ruhu ile hareket ediyorum.
 
Albümdeki bazı parçaların bireysel öykülerden bir kısmının da toplumsal parçalardan oluştuğunu söylediniz. Bunlar nelerdir?
 
Hem toplumsal olarak hem de bireyin kendi yalnızlığı varoluşsal olarak sanatın kökenini var ediyor.
Albümün ismi Henase, benim için nefes almak anlamına geliyor. Bütün çalışmalarımda ne zaman, nerede yaşadıysam müziği bir soluk alma biçimi olarak gördüm. Henase toplumsal sorunları çözmeye çalışan aynı diyarda olmayan bir toplum çarkını ifade ederken aynı zamanda metafor olarak da evreni tarif ediyor. Aslında ‘evrende de yalnızız’ gibi bir metafor sundum. Cizre’de sokağa çıkma yasakları döneminde bulundum. Bu dönemi anlatan toplumsal gerçekçi diye belirtebileceğim parçalarım da Kerixîm, Azadî ve Henase.
 
Hayatta beslendiğimiz toplumsal durumlar, yaşantılar, sıkışmışlıklarımız, çelişkilerimiz var. Örneğin Azadi parçası. ‘Özgürlük’ sanatta hep işlenen bir temadır. Özgürlüğü şehir betonları içerisinden bisiklet sürerek uzaklaşmak olarak anlattım. Yine bu parçayı yazdığım dönem yasakların yoğun olduğu bir dönemdi. Bu anlamda parça özgürlüğün aslında doğaya yaklaşmakla olabileceğini anlatan bir perspektifi barındırıyor. ‘Ne betonlar ne de çürümüş yasalar özgürlüğü engelleyemez’ demek istediğim bireysel bir hikayemdi. Yine Çûk û Gul bir rüyamı, Mij û Berf ise gerçekten sis içerisinde kaybolduğum bir hikayemi anlatır. Belkî parçamda olasılıkları barındıran romantik bir durumumu anlattım. Heçkû parçasında da geçmiş bir dönemine ait tahminlerde bulunmak istedim. Bunları yaparken tabi doğrudan bir kişiye rastlamıyoruz. Bu parçalar bir kurgudan geçiyor. 
 
Yine Kürtçede günlük hayatta kullanılmayan kelimeleri ön palana çıkarmaya çalıştım. Cizre’de kullanılan "heçko" (sanki) kelimesini ön plana çıkardım. Örneğin Tikûtenê diye bir parçam var. Kent bağlamında artık yalnızlık kavramı büyük bir evreni işaret ediyor. Sadece bir alt başlık olarak ele alınmayacak bir olgu. Hem toplumsal olarak hem de bireyin kendi yalnızlığı varoluşsal olarak sanatın kökenini var ediyor.
 
Müziğe başlarken etkilendiğiniz birisi ya da bir olgu var mı?
 
Babam Kürt diline çok hakimdi. Kendi divanlarında dengbejlik de yapardı. Hikayeleri, anekdotları çok iyi hafızasında tutan konuştuğunda bunu bir bağlama oturtan biriydi. Hayatta ki en büyük esin kaynağımdan biri hem dil zenginliği hem dengbejlik sanat derinliği anlamında babamdı. Ulusal, toplumsal bilince sahip bir bireydi. Çocukluğumdan bu yana babamı hep esin kaynağı olarak ele aldım. Ve bu albümü ona ithaf etmek istedim.
 
Farklı bir tarzda müzik yapıyorsunuz? Albümü hazırlarken amacınız neydi?
 
Sanatçının yeni kodlarla üretim yapması, aynı zamanda yeni yaşamın ihtiyaçlarına yönelik hamlede bulunması dile de hizmette bulanacaktır.
Kürtlerin modern yaşam içinde var olamama sorunsalı var. Bu da arz talep ile birlikte geleneksel parçaların daha fazla talep ediliyor olmasını getiriyor. Çünkü ortada ilişkini, sevgisini, yaşam detaylarını Kürtçe yaşamayan bir gerçeklik var. Bu Kürtlerin dillerine tamamen folklorik ve nostaljik yaklaşmasına neden oluyor. Yüz yıllardır söylenen parçalar tekrar tekrar dillendiriyor. Ama ben bir sanatçının arz-talep dengesine göre hareket etmemesi gerektiğini düşünüyorum. 
 
Sanatçının yeni kodlarla üretim yapması, aynı zamanda yeni yaşamın ihtiyaçlarına yönelik hamlede bulunması dile de hizmette bulanacaktır. Müzik bir yenilikçilik barındırmalıdır. Bu hangi tarz olursa olsun. Elbette biz köklerimize dayanacağız. Yenilikçilik derken tamamen bir reddediş içerisinde olmayacağız. Ama temel eğilimin yenilikçi ve özgür düşünmeyi beraberinde getirmek. Kürt müziğinde artık tek renklilikle ifade edilen geleneksel sunumun yanında yeni formlar gelişmelidir. Bu çalışmayla böylesi bir katkı sunmaya çalıştım. 
 
Peki bunu dinleyici ve müzik camiası nasıl karşılar? Bu çalışmanın neye katkısı olacak? 
 
Yenilikçi Kürt müziğinin bir dinleyeni var. Ama Kürtlerin dillerini aktif olarak kullanmamasından dolayı bunu takip eden kitle Kürt dili ve onun modern yaşamıyla ilgilenen birtakım gelişmelere sahip olan kitleden oluşuyor. Teq û Req çalışması yenilikçi Kürt müziğini dinleyen kesimler tarafından benimsenmişti. Şu an ki çalışmam daha yeni ama umarım yeni kuşağa bir motivasyon sağlar. Bir takım yeni oluşumları tetikler. Genel olarak dinleyicisini bulabileceğini düşündüğüm bir müzik. O gaye ile çıkmış bir albüm. 
 
Müzik diğer sanatlar içerisinde en fazla baş başa kaldığımız sanattır. Zaten denbejlik gibi bir kültürü var. Bu anlamda Kürtlerin dillerinin doğrudan müzikal bir formu bulunuyor. Bu tür yeniyi arama çalışmalarının Kürt diline de katkısı olacaktır. Çünkü bizden sonra gelen kişiler bunlardan feyz alıp modern yaşamda Kürt dilinin nasıl işlendiğiyle ilgili örnekler bulabilecektir. Bu tür çalışmaların tamamına değer veriyorum. Kürtçenin kritik olduğu bir dönemde yaratılan her şey değerlidir. Zamanı gelince bu tarz müziğin de kitlesini bulacağını inanıyorum. İyi şeylerin zamanla ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Temel beklentim yenilikçi durumların gelişmesi ve buna sahip çıkılmasıdır.
 
Yaptığınız müzikle geleneksel tarzdan bir kopuş yaşandığını düşünüyor musunuz? 
 
Elbetteki hayır. Bu bir kopuş değildir. Kullanılan dilin kendisi bir geleneği ifade eder. Bu dilin geleneğinden besleniyoruz. Sadece bir sentezleme yapıyorum. Zaten bu müziği yaparken Kürt edebiyatından, folklorundan ve dengbejlerden besleniyorum. Ciwan Haco, Şiwan Perver ve Mezopotamya Kültür Merkezi sanatı ile büyüdük. Gelişen dijital dünyada müzik formları iç içe geçebilir. Artık elektrikten, efektlerden, sentezlerden faydalanıyoruz. Süre giden müzikal sürecin bir parçası olarak devam ediyorum. 
 
Dilin doğru temelde kendi zenginlikleriyle beraber işlenmesi çok önemli. Yeniliklerle dilin alanı genişleyebilir. Bu genişleme de dilin aktif olmasını beraberinde getirir. Bütün bunlar Kürt dilinin renkleri olarak kalacaktır. Tek forma sıkıştırılmış sanat akımlarının tamamı dile daha sınırlı katkı sunabilir. Genişlemesi ise kitlesini artırabilir ve dünyaya da bu şekilde kendini sunabilir. Burada amaç sadece Kürtlere sunulan bir müzik değil. Türkiye ve dünyaya yapılan bir sunumdur.
 
Müziğinizle dünyaya vermek istediğiniz mesaj nedir? 
 
Bizler geçip gideceğiz belki ama kalan frekanslar, renkler ve eserlerle insanlık tarihinde etkileşeceğiz. Sanatı, varoluşsal olarak insanı var etme, kalıcılaşma, anı ve mekanları anıtlaştırma biçimi bakımından benimsediğimi söyleyebilirim.
 
Son olarak sizin gibi yeniyi arayan müzisyenlere bir mesajınız var mı? 
 
Kürtçe üretim arayışının devam etmesi gerektiğini, yeni solukların dinlenilmesi ve yaygınlaştırılması gerekiyor. 
Kürtçe üretim arayışının devam etmesi gerektiğini, yeni solukların dinlenilmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğini söyleyebilirim. Mevcut formların sunumu aslında kısır bir döngüyü ifade edebilir. Elbette bizler nostaljimizden besleneceğiz. Ama yenilikçiliğin özgürleştirmeyle paralel olduğunu söyleyebilirim. Bu anlamda yeniyi yaratma, sunma Kürt diline sahip çıkma konusunda ısrarcı olması gerektiğini düşünüyorum. 
 
 
 
MA / Tolga Güney
 

Diğer başlıklar

21:33 Şirnex’te ‘Eyşe Şan Dil, Kültür ve Sanat Merkezi’ açıldı
21:29 '8. Yargı Paketi' komisyondan geçti: AYM’nin iptal ettiği fiile çifte cezalandırma
21:14 DEM Parti’li Temelli’den AKP’li Usta’ya: Kürt onlar ‘kökenli’ değil
20:38 Wan ve İstanbul'da anadil konulu panel
20:18 Anadil gününde Metin ve Kemal Kahraman konserine yasak
20:18 'Zafer halaylarını Akdeniz Belediyesi’nde çekeceğiz'
20:13 Farqin: Bir dilin yasaklanması o milleti öldürmek anlamına gelir
19:22 KHK eyleminde 'anadilin önündeki engeller kaldırılsın' çağrısı
18:01 AB’den Rusya’ya yeni yaptırımlar: Listede Türkiye de var
17:56 Kayyımdan seçim hizmeti: Belediye aracıyla AKP bayrakları astı
17:49 ‘Okullarda 1 öğün ücretsiz sağlıklı yemek’ kampanyasına destek
17:29 Anadil Günü’nde Kürtçe konuşan vekilin mikrofonu kapatıldı
17:07 Amed’de anadil yürüyüşü: Kürt dili için mücadele edelim
16:57 Öğrenciler için bir öğün ücretsiz yemek talep ettiler
16:28 Adalet Nöbeti eylemlerinde gündem Dünya Anadil Günü
16:17 Rektörü protesto eden öğrencilere engel
16:05 Türkçe dışındaki dillere dönük yasaklara dair araştırma komisyonu talebi
15:43 Sağlıkçılar 'vergide adalet' talebiyle süresiz eylem başlatıyor
15:41 Kürt meselesinin çözümünde yapılabilecekler konferansta tartışılacak
15:33 21 Şubat Anadil Günü etkinlikleri: Kürtçe resmi ve eğitim dili olsun
15:28 Uluslararası delegasyon: CPT’den cevap istiyoruz
14:40 Licik’te arama faaliyetleri durduruldu
14:34 Emekliler mağduriyetlerinin giderilmesini istedi
13:56 DEM Parti'den UNESCO’ya 6 dilde anadil mektubu
13:54 Tecride Karşı Uluslararası Delegasyon’dan Adalet Nöbeti’ne ziyaret
13:50 89 yaşındaki Barış Annesi Özgen'e konteyner cezası
13:30 BMG’den Abdullah Öcalan için pankartlı eylem: Ayağa kalk!
13:22 Bağımsız Maden İş: Licik’te facia öncesi işçiler çatlak için uyardı, önlem alınmadı
13:19 Hasta tutsak Karagüzel’in infazı 3 ay ertelendi
12:44 Amedspor'u tehdit eden '68 Ergenekon' grubu yöneticisine ceza
12:36 HDP’nin tutuklu eski saymanı Önen tahliye oldu
12:35 Her alanda Kürtçeye yasak
12:04 Gezi Davası'nda Yapıcı, Altınay ve Ekmekçi'nin adli kontrolleri kaldırıldı
12:04 Kürkçüler Cezaevinde ağız içi arama ve tek dozluk ilaç dayatması
11:45 Türkiye ziyaretleri sonrası Duhok'a askeri sevkiyat
11:39 Gözde Apartmanı davasında tüm talepler reddedildi
10:46 Türkiye’nin saldırısında 2 pêşmerge hayatını kaybetti
10:36 Tutsak gazeteci Müftüoğlu için uluslararası kurumlara çağrı
10:19 Silopiya Belediyesi'nden işçilere yüzde 99 ila 116 arasında zam
09:55 KDP’nin alıkoyduğu gazeteciden 120 gündür haber yok
09:54 Tutsak İnedi: Kürtçe dinlediğimizde müdahale ediliyor
09:52 Faciaya dair çarpıcı iddia: İşçiler inceleme yaparken dinamit patlatıldı!
09:38 Demokrasi ve Özgürlük Mitingi'ne çağrı: Faşizme karşı alanlara
09:29 ‘Abdullah Öcalan’a özgürlük’ eylemi 87’nci gününde
09:22 Karadeniz'de konuşulan diller yok oluyor
09:09 DEM Parti İBB adayı Beştaş: Kimseden yana değiliz, kendimizden yanayız
09:06 Dep seçmenleri: Pusulamız DEM Parti
09:03 21 Şubat Anadil Günü: Yasaklar insanlık suçudur
09:01 Bir kadının anadil mücadelesi
09:00 21 ŞUBAT 2024 GÜNDEMİ
08:52 Mêrdîn KCK Davası’nda 15 siyasetçiye hapis cezası
20/02/2024
22:09 Adana'da yerel seçim halayları başladı
21:51 KDP, saldırıda yaralananların alınmasını engelledi
21:27 DEM Parti Esenyurt ilçe eşbaşkanları tutuklandı
21:15 ABD 'Gazze’de acil insani ateşkes' talebini veto etti
21:04 DEM Parti, İBB adaylığı için başvuru tutanağını paylaştı: Yolumuz açık olsun
20:26 Tecride Karşı Uluslararası Delegasyon’dan İHD ve DEM Parti’ye ziyaret
19:56 TTB ve SES’ten Meclis görüşülen kanun değişikliğine tepki
19:53 Pîrsûs Katliamı 103'üncü ayında
19:49 Êlih’te seçim startı verildi: Eşbaşkanlık mor çizgimizdir
19:15 DEM Parti'den 'İstanbul için başvuru yapılmadı' iddiasına yalanlama
18:22 DEM Parti’nin Adana Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adaylarından biri netleşti
17:12 DEM Parti Gençlik Meclisi’nden Abdullah Öcalan’a mektup
16:54 Açlık grevleri raporu: Sağlığa erişilmiyor, disiplin cezaları veriliyor
16:38 DEM Parti'den coşkulu büro açılışları
16:30 Nöbet eylemlerinden mesaj: Öcalan için buradayız
16:15 Haber-Sen: Cumartesi zulmüne hayır
16:09 'Eşim beni öldürecek' ihbarında bulunan kadından haber alınamıyor
15:51 ÖGK: Erkek-devlet şiddetine mücadelemizle yanıt olacağız
15:29 DEM Parti'den 3 kentte aday çıkarma kararı
15:20 DEM Parti seçim bürosundaki bayraklar söküldü
14:52 SGDF üyesi Kalender Polat tutuklandı
14:47 'Kürtçe resmi ve eğitim dili olsun' talebi
14:26 Amed Sağlık Platformu: Herkesin anadilde sağlık hizmeti alma hakkı var
14:10 Mersin Emek Platformu'ndan yerel seçimlere ilişkin öneriler
14:08 Avukatlar İmralı’ya gitmek için başvurdu
13:57 Amed'te kaybolan zihinsel engelli Özdemir bulundu
13:27 AKP’nin Elkê adayı Dürmüş aşiretlere baskı yapıyor
12:50 'Hayat enerjisi düşük' gerekçesi ile bir yıldır tahliye edilmiyor
12:45 DEM Parti’den çok dilli grup toplantısı: Dilimiz kırmızı çizgimizdir
12:31 Demirel’e ‘Erdoğan’a hakaretten’ beraat istemi
11:35 İstanbul'da ziyaretlerine başlayan heyet: Abdullah Öcalan serbest bırakılmalı
11:33 Ünye F Tipi Cezaevi’nde yangın
11:27 DEM Parti grup toplantısını Kürtçe yapacak
10:42 ANKA DER üyesi Varlı: Kelimelerimize sahip çıkalım
10:39 DEM Parti Gençlik Meclisi üyesi serbest bırakıldı
10:31 İran rejimi Kürtçe klip yapan 4 kişiyi gözaltına aldı
10:12 İşçi alım kurasında aynı isim iki defa çekildi
10:10 Ma Music eğitmenleri: Anadilde her şarkı faşizme en büyük darbedir
09:41 Rojnews editörü Ahmet 119 gündür KDP istihbaratının elinde
09:30 Kordu: Maden faciasının sorumlusu iktidar
09:27 Tutsaklar 86 gündür açlık grevinde
09:27 Kürtçe seçmeli dersler: Öğrenci var, öğretmen yok
09:18 Aydın'da tarım arazilerine 6 yeni maden açılacak
09:16 Sûr adaylarının öncelikli hedefi 'hafızayı' korumak olacak
09:09 Dîjle: Kürtçenin eğitim dili olması için mücadele yükseltilmeli
09:07 34 yıldır belediye başkanlığı yapıyor: Oğlum devam etsin!
09:05 Tahliyeye engel gerekçesi: 'Toplumla bütünleşmeye hazır değil'
09:04 Sanatçılar: Toplumsal barış için Kürt sorunu çözülmeli
09:03 Gever'de kayıp yakınları 8 yıl sonra yeniden eylemde
09:02 Rojava Devrimi aynı zamanda 'dil devrimi' oldu
09:00 20 ŞUBAT 2024 GÜNDEMİ
08:52 DEM Partili eşbaşkanlar gözaltına alındı
00:56 DBP: Kadın özgürlük çizgisini tartışmak özel savaş saldırısıdır
19/02/2024
22:36 DEM Parti Gençlik Meclisi üyesi gözaltına alındı
18:38 DEM Parti İstanbul eşbaşkan adayları: Bekle bizi İstanbul, başaracağız
18:33 Wan’da Anadil Gününe dair kitlesel yürüyüş
18:23 DEM Parti'den bilboard çalışması: DEM dema xwebûnê ye
18:17 Cezaevinden çıkan Kırmızı için güvercin uçuruldu
17:28 Maden Suçları Soruşturma Bürosu kuruldu
17:22 Hazine, 31 milyar 596 milyon lira borçlandı
17:15 DEM Partili Aslan Gemlik depremi sonrası Öcalan hakkında bilgi istedi
16:47 Hakan Fidan, Haşdi Şabi Heyeti Başkanı ile Ankara'da görüştü
16:40 Wan’dan PKK Lideri Öcalan’a mektup
16:25 DEM Parti’den fuhuş ve uyuşturucuya karşı açıklama
16:16 Birçok kentte DEM Parti rüzgarı
16:05 Adalet Nöbeti'nden kararlılık mesajı: Direniş mutlaka başarıya ulaşacak
16:03 Amed Kürt Enstitüsü’nden ‘anadil’ semineri
15:52 BTS 'mülakatlar kaldırılsın' talebiyle iki koldan Ankara'ya yürüyor
15:39 Beyaz Saray önünde 'Bijî Serok Apo' sloganları
15:37 Manavgat’ta kadın cinayeti
15:15 30 yıllık ağır hasta tutsağın tahliyesi ikinci kez ertelendi
15:00 Amed’e kayyım atayan Erdoğan Ensarioğlu’ndan belediyeyi istemiş!
14:11 'Sağlıkta şiddet yasası istiyoruz'
14:00 Kanun teklifi: Emeklilere yılda 3 defa 11 bin TL ikramiye verilsin
13:44 Amed’de zihinsel engelli bireyden haber alınamıyor
12:56 Afganistan’da heyelan: En az 25 ölü
12:27 Kısa vadede ödenmesi gereken dış borç 226,6 milyar dolara çıktı
11:16 Gemlik'te deprem
11:10 Yaşar Kırmızı 32 yıl sonra tahliye oldu
10:29 Tutsakların eylemi 85’inci günde
10:28 Gazeteci Ahmet’ten 118 gündür haber alınamıyor
10:04 Gazeteci Hesen: Türkiye’nin meselesi PKK değil Kürt düşmanlığıdır
09:55 Oyunculardan yasak tepkisi: Salon olmazsa sokaklarda oynarız
09:51 Bozan: ‘Büyük Özgürlük Yürüyüşü’ bir başlangıçtı
09:40 Göksoy: Kadın odaklı yerel yönetim eşbaşkanlıkla mümkün
09:08 ÖHD’li Özoral: Tecrit sürerken çözümden bahsedemeyiz
09:05 Elbistan'da 9 madenciye 13 yıldır ulaşılamadı
09:03 21 Şubat Dünya Anadil Günü: Kürtçe halen yasak
09:00 19 ŞUBAT 2024 GÜNDEMİ
08:59 Önce Kürtçe selam sonra bozkurt işareti
18/02/2024
23:58 ‘Dek û Dolabên Scapen’ oyunu sahnelendi
23:28 Halkevleri'nden MA'ya basın ödülü
20:00 Zeraq: Dil, bizimle bizden bir parçaya dönüşmeli
19:52 ‘Ölüm Uykudaydı’ oyunuyla açlık grevlerine dikkat çekildi
19:41 İsrail- Hamas savaşında son durum: Can kaybı 30 bine yaklaştı
19:33 Irak’tan tazminat ödemeyen Türkiye hakkında yeni bir dava
19:28 Hadi Amiri’nin 2 akrabası öldürüldü
17:57 Riha’da bir kadın katledildi
17:47 ‘Dünya Anadil Günü’ paneli: Türkiye’de dilsel bir soykırım yaşanıyor