Kürt müzisyen Das: Müzik benim için soluk alma biçimi

img
İZMİR - Soft ve folk rock türünde çıkardığı yeni albümü Henase ile dinleyicilerle buluşan Kürt müzisyen Yûnis Das, geleneksel ögelerle harmanlanan yeni formların Kürt dili ve kültürünün gelişiminde olumlu etkisinin olacağını söyledi. 
 
Müzik hayatına 2008 yılında üniversite okurken arkadaşlarıyla kurduğu Teq û Req grubu ile başlayan Yûnis Das’ın, ilk solo albümü “Henase” (Soluk) bütün dijital müzik platformlarında yayınlandı. Tamamın söz, müzik ve aranjmanı Das'a ait olan albüm 10 Kürtçenin Kurmancî lehçesinde eserden oluşuyor. Albümde soft ve folk rock gibi batı soundlarının ön planda olmasının yanı sıra Kürt folklorik ritim, ezgi ve gırtlaklara da şarkı detayları var. Albümün stüdyo sürecini 2020 Temmuz ayında başlatan Das, bu süreçte yaşanan aksaklıklardan kaynaklı albümü çıkarma sürecini ertelemek zorunda kaldı. 
 
Kürtçe dil çalışmalarında eğitmen, çevirmen, folklor derlemeleri üzerine çalışmalar yapan Yûnis Das, Mardin Artuklu Üniversitesi Kürtçe Yüksek Lisans tezini de “Dengbêj Mihemed Arif Cizîrî üzerine etnomüzikolojik bir inceleme” başlığında tamamladı. Henase albümünde ise “Belkî (Belki)”, “Dûrî Bûrî (Uzaklık Uzak)”, “Çûk û Gul (Kuş ve Gül)”, “Heçkû (Sanki)”, “Mij û Berf (Sis ve Kar)”, “Tikûtenê (Yapayalnız)” ve “Zerya”  gibi bireysel hikayeleri barındıran parçaların yanı sıra, “Azadî (Özgürlük)”, “Henase (Soluk)” ve “Kerixîm (Usandım)” gibi toplumsal gerçekçi temalar işledi. 
 
Yûnis Das ile Henase albümü ve Kürt müziği üzerine konuştuk. 
 
Henase albümünde dinleyiciyi ne bekliyor? 
 
Öncelikle kent yaşamı ve yenilikçilik bağlamında Kürtçe yeni eser üretimin sınırlı olduğu bir durum var. Bunun için albüme kendi üretimlerimi koymayı daha uygun buldum. Eserler bireysel hikayelerimin yanı sıra toplumsal gerçekçiliğe de dokunan hikayelerden oluşuyor. Müzikal serüvenim hardrock, blues gibi serüvenlere aitti. Dolayısıyla oradan çok uzaklaşamadım. Biraz daha yumuşatmayı esas aldım. Batı seslerini Kürt motif ve ritimleri ile buluşturmaya çalıştım. Yaptığım stili soft rock olarak, bize ait bir rock olarak tanımlayabilirim. Bunu yaparken de folklorik unsurlardan yararlanmaya çalıştım. Dil ile ilgili çalışmalarım olduğu için bu tecrübelerime yaslandım. Kürt dilini telaffuza ve içeriğine bağlı kalarak kullanmak istedim. Bize özgü bir sentezi oluşturma çabasına girdim. 
 
Sis ve kar metaforlarının geleneksel parçalarda çok fazla işlenmiş olduğunu biliyoruz. Ama gelişen dünyada yeni metaforlar yaratıyoruz. Var olan kelimeleri yeniden işlemeye, örüntüler oluşturmaya çalışıyoruz. Bu anlamda bir kombin oluşturdum iddiasında bulunabilirim. Geleneksel motiflerden kastım ‘kuş’ Ortadoğu’da hakim bir motiftir. Ama bunu insan metaforu olarak tekrar ortaya çıkarma girişimi yenilikçiliği barındırıyor. Bu bağlamda müziğin yenilikçi ruhu ile hareket ediyorum.
 
Albümdeki bazı parçaların bireysel öykülerden bir kısmının da toplumsal parçalardan oluştuğunu söylediniz. Bunlar nelerdir?
 
Hem toplumsal olarak hem de bireyin kendi yalnızlığı varoluşsal olarak sanatın kökenini var ediyor.
Albümün ismi Henase, benim için nefes almak anlamına geliyor. Bütün çalışmalarımda ne zaman, nerede yaşadıysam müziği bir soluk alma biçimi olarak gördüm. Henase toplumsal sorunları çözmeye çalışan aynı diyarda olmayan bir toplum çarkını ifade ederken aynı zamanda metafor olarak da evreni tarif ediyor. Aslında ‘evrende de yalnızız’ gibi bir metafor sundum. Cizre’de sokağa çıkma yasakları döneminde bulundum. Bu dönemi anlatan toplumsal gerçekçi diye belirtebileceğim parçalarım da Kerixîm, Azadî ve Henase.
 
Hayatta beslendiğimiz toplumsal durumlar, yaşantılar, sıkışmışlıklarımız, çelişkilerimiz var. Örneğin Azadi parçası. ‘Özgürlük’ sanatta hep işlenen bir temadır. Özgürlüğü şehir betonları içerisinden bisiklet sürerek uzaklaşmak olarak anlattım. Yine bu parçayı yazdığım dönem yasakların yoğun olduğu bir dönemdi. Bu anlamda parça özgürlüğün aslında doğaya yaklaşmakla olabileceğini anlatan bir perspektifi barındırıyor. ‘Ne betonlar ne de çürümüş yasalar özgürlüğü engelleyemez’ demek istediğim bireysel bir hikayemdi. Yine Çûk û Gul bir rüyamı, Mij û Berf ise gerçekten sis içerisinde kaybolduğum bir hikayemi anlatır. Belkî parçamda olasılıkları barındıran romantik bir durumumu anlattım. Heçkû parçasında da geçmiş bir dönemine ait tahminlerde bulunmak istedim. Bunları yaparken tabi doğrudan bir kişiye rastlamıyoruz. Bu parçalar bir kurgudan geçiyor. 
 
Yine Kürtçede günlük hayatta kullanılmayan kelimeleri ön palana çıkarmaya çalıştım. Cizre’de kullanılan "heçko" (sanki) kelimesini ön plana çıkardım. Örneğin Tikûtenê diye bir parçam var. Kent bağlamında artık yalnızlık kavramı büyük bir evreni işaret ediyor. Sadece bir alt başlık olarak ele alınmayacak bir olgu. Hem toplumsal olarak hem de bireyin kendi yalnızlığı varoluşsal olarak sanatın kökenini var ediyor.
 
Müziğe başlarken etkilendiğiniz birisi ya da bir olgu var mı?
 
Babam Kürt diline çok hakimdi. Kendi divanlarında dengbejlik de yapardı. Hikayeleri, anekdotları çok iyi hafızasında tutan konuştuğunda bunu bir bağlama oturtan biriydi. Hayatta ki en büyük esin kaynağımdan biri hem dil zenginliği hem dengbejlik sanat derinliği anlamında babamdı. Ulusal, toplumsal bilince sahip bir bireydi. Çocukluğumdan bu yana babamı hep esin kaynağı olarak ele aldım. Ve bu albümü ona ithaf etmek istedim.
 
Farklı bir tarzda müzik yapıyorsunuz? Albümü hazırlarken amacınız neydi?
 
Sanatçının yeni kodlarla üretim yapması, aynı zamanda yeni yaşamın ihtiyaçlarına yönelik hamlede bulunması dile de hizmette bulanacaktır.
Kürtlerin modern yaşam içinde var olamama sorunsalı var. Bu da arz talep ile birlikte geleneksel parçaların daha fazla talep ediliyor olmasını getiriyor. Çünkü ortada ilişkini, sevgisini, yaşam detaylarını Kürtçe yaşamayan bir gerçeklik var. Bu Kürtlerin dillerine tamamen folklorik ve nostaljik yaklaşmasına neden oluyor. Yüz yıllardır söylenen parçalar tekrar tekrar dillendiriyor. Ama ben bir sanatçının arz-talep dengesine göre hareket etmemesi gerektiğini düşünüyorum. 
 
Sanatçının yeni kodlarla üretim yapması, aynı zamanda yeni yaşamın ihtiyaçlarına yönelik hamlede bulunması dile de hizmette bulanacaktır. Müzik bir yenilikçilik barındırmalıdır. Bu hangi tarz olursa olsun. Elbette biz köklerimize dayanacağız. Yenilikçilik derken tamamen bir reddediş içerisinde olmayacağız. Ama temel eğilimin yenilikçi ve özgür düşünmeyi beraberinde getirmek. Kürt müziğinde artık tek renklilikle ifade edilen geleneksel sunumun yanında yeni formlar gelişmelidir. Bu çalışmayla böylesi bir katkı sunmaya çalıştım. 
 
Peki bunu dinleyici ve müzik camiası nasıl karşılar? Bu çalışmanın neye katkısı olacak? 
 
Yenilikçi Kürt müziğinin bir dinleyeni var. Ama Kürtlerin dillerini aktif olarak kullanmamasından dolayı bunu takip eden kitle Kürt dili ve onun modern yaşamıyla ilgilenen birtakım gelişmelere sahip olan kitleden oluşuyor. Teq û Req çalışması yenilikçi Kürt müziğini dinleyen kesimler tarafından benimsenmişti. Şu an ki çalışmam daha yeni ama umarım yeni kuşağa bir motivasyon sağlar. Bir takım yeni oluşumları tetikler. Genel olarak dinleyicisini bulabileceğini düşündüğüm bir müzik. O gaye ile çıkmış bir albüm. 
 
Müzik diğer sanatlar içerisinde en fazla baş başa kaldığımız sanattır. Zaten denbejlik gibi bir kültürü var. Bu anlamda Kürtlerin dillerinin doğrudan müzikal bir formu bulunuyor. Bu tür yeniyi arama çalışmalarının Kürt diline de katkısı olacaktır. Çünkü bizden sonra gelen kişiler bunlardan feyz alıp modern yaşamda Kürt dilinin nasıl işlendiğiyle ilgili örnekler bulabilecektir. Bu tür çalışmaların tamamına değer veriyorum. Kürtçenin kritik olduğu bir dönemde yaratılan her şey değerlidir. Zamanı gelince bu tarz müziğin de kitlesini bulacağını inanıyorum. İyi şeylerin zamanla ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Temel beklentim yenilikçi durumların gelişmesi ve buna sahip çıkılmasıdır.
 
Yaptığınız müzikle geleneksel tarzdan bir kopuş yaşandığını düşünüyor musunuz? 
 
Elbetteki hayır. Bu bir kopuş değildir. Kullanılan dilin kendisi bir geleneği ifade eder. Bu dilin geleneğinden besleniyoruz. Sadece bir sentezleme yapıyorum. Zaten bu müziği yaparken Kürt edebiyatından, folklorundan ve dengbejlerden besleniyorum. Ciwan Haco, Şiwan Perver ve Mezopotamya Kültür Merkezi sanatı ile büyüdük. Gelişen dijital dünyada müzik formları iç içe geçebilir. Artık elektrikten, efektlerden, sentezlerden faydalanıyoruz. Süre giden müzikal sürecin bir parçası olarak devam ediyorum. 
 
Dilin doğru temelde kendi zenginlikleriyle beraber işlenmesi çok önemli. Yeniliklerle dilin alanı genişleyebilir. Bu genişleme de dilin aktif olmasını beraberinde getirir. Bütün bunlar Kürt dilinin renkleri olarak kalacaktır. Tek forma sıkıştırılmış sanat akımlarının tamamı dile daha sınırlı katkı sunabilir. Genişlemesi ise kitlesini artırabilir ve dünyaya da bu şekilde kendini sunabilir. Burada amaç sadece Kürtlere sunulan bir müzik değil. Türkiye ve dünyaya yapılan bir sunumdur.
 
Müziğinizle dünyaya vermek istediğiniz mesaj nedir? 
 
Bizler geçip gideceğiz belki ama kalan frekanslar, renkler ve eserlerle insanlık tarihinde etkileşeceğiz. Sanatı, varoluşsal olarak insanı var etme, kalıcılaşma, anı ve mekanları anıtlaştırma biçimi bakımından benimsediğimi söyleyebilirim.
 
Son olarak sizin gibi yeniyi arayan müzisyenlere bir mesajınız var mı? 
 
Kürtçe üretim arayışının devam etmesi gerektiğini, yeni solukların dinlenilmesi ve yaygınlaştırılması gerekiyor. 
Kürtçe üretim arayışının devam etmesi gerektiğini, yeni solukların dinlenilmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğini söyleyebilirim. Mevcut formların sunumu aslında kısır bir döngüyü ifade edebilir. Elbette bizler nostaljimizden besleneceğiz. Ama yenilikçiliğin özgürleştirmeyle paralel olduğunu söyleyebilirim. Bu anlamda yeniyi yaratma, sunma Kürt diline sahip çıkma konusunda ısrarcı olması gerektiğini düşünüyorum. 
 
 
 
MA / Tolga Güney
 

Diğer başlıklar

29/05/2023
22:39 AKPM: Cumhurbaşkanlığı seçimi adil olmayan koşullarda yapıldı
20:35 HDP İnegöl İlçe Örgütü’ne taşlı saldırı
19:17 HDP'den Demirtaş’ı hedef alan Erdoğan'a: Bizi yolumuzdan alıkoyamaz
19:08 Dört ülkede açlık krizi en üst seviyede
18:19 HDK ve DTK yeni dönem yol haritasını belirleyecek
18:00 İlerici Kadınlar: Karanlığa karşı umut örgütlü mücadelemizde
17:47 Ankara’da bir kadın katledildi
17:40 Eski Buca Cezaevi projesi kamu yararına aykırı bulundu
17:39 İran’da kadın öğrenciler üniversiteden çıkarıldı
17:25 ÖHD, Colemêrg’teki işkenceye dair hukuki süreç başlattı
16:58 Dedeoğulları Katliamı ve saldırı dosyalarının birleştirilme talebine red
16:48 İHD’den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
16:40 Siyasi partilerden evi kurşunlanan DBP’li yöneticiye ziyaret
16:12 Şenyaşar ailesi: Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek
16:00 İkinci tur kesin sonuçları 1 Haziran'da açıklanacak
15:00 Polis şiddetinin fotoğrafı: Doktor ‘baş ağrısı’ raporu verdi
14:25 Xwebûn ‘Kurdan Erdogan red kir’ manşetiyle çıktı
14:01 Benzine zam yolda
13:46 Hizbullah noktaları vuruldu
13:11 Oy ve Ötesi’nin tutanak sorgulama sistemi açıldı
12:57 6 il için sağanak yağış uyarısı
12:44 Türkiye uyuşturucu kullanımında ilk beşte
12:13 Morgan Stanley: Dolar 28 lirayı görebilir
11:06 Ekonomist Önder: Yüzde 52 zafer değil, yenilgidir
10:48 İmamoğlu: Her şey yeniden başlıyor
10:19 TIR ile minibüs çarpıştı: 4 ölü
10:17 Odaya kilitleyerek işkence ettiler: Oğlunu öldürmeye geldik
10:03 YSK’den milletvekili kesin sonuçlarına dair açıklama
09:51 Gazeteci Hekimoğlu: Kürtler üzerine düşeni yaptı
09:40 Mexmûr'da direniş sürüyor
09:38 Gever’de ev baskınları: Gençler dövüle dövüle gözaltına alındı
09:31 Piyasalara seçim etkisi
09:00 Seçimlerin ikinci turuna usulsüzlükler damga vurdu
09:00 Adalet Bakanlığı hasta tutuklu verilerini paylaşmıyor
09:00 29 MAYIS 2023 GÜNDEMİ
08:34 'Seçim bitti, şimdi muhasebe zamanı'
01:49 Erdoğan destekçileri bir yurttaşı vurdu
01:13 Alanya’da AKP’lilerden provokasyon
00:48 Erdoğan balkondan ‘yargıya müdahale’ mesajı verdi
28/05/2023
23:55 Millet İttifakı, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi
23:21 AKP’lilerin saldırdığı yurttaş ağır yaralandı
23:17 İYİ Parti: Üyemiz Erhan Kurt öldürüldü
23:00 Kürtler yine Erdoğan’a ‘hayır’ dedi
22:39 YSK: Geçici sonuçlara göre Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi
22:38 HDP ve Yeşil Sol Parti: Demokratik siyaseti büyüteceğiz
22:29 Akşener’den Erdoğan’a: Sonuçlardan çıkarması gereken dersler var
22:26 Demirtaş: Teslim olmak yok, mücadeleye devam
22:19 Düzkan: Cumhuriyet tarihinin en sağcı ve faşist bileşimi oluştu
22:05 Kaftancıoğlu: Islak imzalı tutanaklar elimizde, itirazlar yapılıyor
21:42 Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız
21:36 HDP ve Yeşil Sol Parti 22.30’da açıklama yapacak
21:23 Efrîn’de Erdoğan kutlaması: Bir çocuk katledildi
21:07 CHP Genel Merkezi önünde provokasyon
21:03 Gazeteci Uçar: Milliyetçilik muhalefete iyi gelmedi
21:01 Erdoğan ilk açıklamasında tehdit etti
20:59 Wan’da bir korucu DBP’li yöneticinin evine ateş açtı
20:51 Diyarbakır Cezaevi’nden seçim sonuçları
20:43 Colemêrg’te şüpheli kadın ölümü
20:05 YSK son verileri açıkladı
19:28 YSK: Oyların yüzde 54,60'ı sayıldı
19:22 Roboskî'de Kılıçdaroğlu fark attı
19:13 CHP Sözcüsü Öztrak: Nefes nefese bir yarış var
18:49 YSK: Yüzde 25 oranında veri akışı oldu
18:37 Uçar’ın oy kullandığı sandıkta Kılıçdaroğlu büyük fark attı
18:26 Akşener: Sandık başından ayrılmayın
18:23 AA şaşırtmadı: Açılışı Erdoğan’ın önde olduğu kentlerden yaptı
18:18 Şırnak ve Mardin cezaevlerinde Kılıçdaroğlu'na rekor oy
18:17 Sîsê’de Erdoğan’a oy yok!
18:13 Seçim yasakları kaldırıldı
17:51 AKP’ye oy isteyen İsmailağa Cemaati’nden kadınlara tehdit: Bize alışacaksınız
17:35 Öztrak: Sandıkların başından ayrılmayın
17:23 AKP’liler sandığa gitmeyenler yerine toplu oy kullandı
17:22 AKP'liler gazeteciyi darp etti, polis izledi
17:19 YSK Başkanı'ndan ilk açıklama: Olumsuz bir durum yok
17:10 Kaftancıoğlu’ndan ‘Verdiğiniz oyu koruma zamanı’ çağrısı
17:04 AKP’li belediye başkanının korumaları müşahide saldırdı
17:03 Riha’da gün boyu ihlal
17:00 İkinci tur oy verme işlemleri tamamlandı
16:15 Ferit Şenyaşar'ın aralarında olduğu heyete saldırı
16:00 AKP'li belediye seçim yasaklarına uymadı
15:59 Cizîr’de polis okul bahçesindeki yurttaşları darp etti
15:52 Seçmene verilen zarfta Erdoğan mühürlü pusula çıktı
15:36 Vezire Ertürk’ü katleden erkek tutuklandı
15:20 Polisler 142 belgesini vermeden oy kullandı
15:17 İhlaller sürüyor: MHP'li başkan mükerrer oy kullanırken yakalandı
15:05 Türkiye, Sefalet Endeksi'nde 10’uncu sırada
15:00 Amed’te sahte oy pusulası
14:56 Sınır köyünde toplu oy iddiası: Avukat ve vekile saldırı
14:51 Irak Petrol Bakanı: Türkiye, bölge petrolünü baskı aracı olarak kullanıyor
14:50 Hezex'te kaza
14:42 Hewlêr’de silahlı saldırı: 1 kişi yaşamını yitirdi
14:32 Jin’in yeni sayısı ‘faili meçhuller’
14:31 Şiddet gören kadınlar kapalı adres bilgileriyle oy kullandı
14:29 Seyhan'da bir okulda polis oy verme işlemini durdurdu
14:23 CHP usulsüzlüklere karşı seçim kuruluna başvurdu
14:08 Zarftan Erdoğan mühürlü pusula çıktı
13:54 AKP'lilerden CHP’li belediye başkanına saldırı
13:52 Hatay'da müşahitler darp edildi
13:48 Avrupa'dakilerin yerine oy kullanıldı, asker 'müdahale edemem' dedi
13:46 HDP ve Yeşil Sol’dan ‘Oyunuzu mutlaka kullanın’ çağrısı
13:36 İstanbul’da 28 bin 96 kişi oy kullanamayacak
13:31 İhlaller arttı: Açık oy baskısı, toplu oy kullanımı, AKP’lilerden tehdit
13:04 ‘Süreç buzdolabına kaldırıldı’ sözlerinden sonra ilk kez sandığa gitti
12:58 AKP'lilerden muhtar ve koruculara: Oylarınızı çekip atın
12:54 Korucu ve AKP'liler sandık görevlilerine saldırdı
12:47 Erdoğan posterleri seçim gününde de kaldırılmadı
12:47 YSK Başkanı: Seçim erken sonuçlanır
12:41 Babacan'dan çağrı: Mutlaka sandığa gidin
12:33 Erdoğan oy kullandı: Çok seri bir şekilde bitecek
12:32 Kılıçdaroğlu: Demokrasi için sandığa
12:26 Sırrı Süreyya Önder: Az kaldı, inat da bir murattır
12:23 Roboskî Katliamı 137'nci ayında
12:16 Almanya Sol Parti vekili Amed’te: İnsan hakları için herkes sandık başına
12:14 Sancar: Herkes sandığa gitsin
12:10 İmamoğlu: Helalleşeceğimiz çok şey var, yarından sonra konuşacağız
11:59 İstanbul’da silinebilir YSK imza çizelgesi
11:57 Cizîr’de okul bahçesinde plakasız araç!
11:37 Akşener oy kullandı
11:24 Hür Dava Partisi bir çocuğu müşahit yaptı
11:04 Kadınların yerine oy kullanmak isteyen erkeklere karşı çıkan CHP'li vekil saldırıya uğradı
11:01 Mêrdîn'de polis AKP'ye müşahit topluyor: Toplu oy kullanıyor
10:57 Buldan: Bir oy çok şeyi değiştirir
10:42 Emine Şenyaşar oy kullandı: Değişim olacak
10:26 Yalova’da dışarıdan getirilen zarflar tespit edildi
10:22 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur: İhlallerle başladı, ihlallerle bitti
10:17 Demirtaş'tan fotoğraflı paylaşım: Oy verme hakkınızı kullanın lütfen
09:39 Depremzedeler konteynerlerde oy kullanmaya başladı
09:36 Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri oy kullandı: Sandıklara sahip çıkalım
09:03 Av. Ekinci: Ankara JİTEM Davası kararı siyasidir
09:01 ‘İmralı’da tecrit sürdükçe ekonomi düzelmez’
09:00 28 MAYIS 2023 GÜNDEMİ
08:52 YNK’li Gelali: KDP Mexmur’u boşaltmak istiyor
08:00 Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oy verme işlemi başladı
27/05/2023
23:55 İkinci tur seçimlerine saatler kaldı
22:41 Cannes’da en iyi kadın oyuncu ödülü Merve Dizdar’ın oldu
21:51 Tutuklamalara havai fişeklerle protesto
21:21 Binlerce kişi Habur’da bekletiliyor
21:15 Lozan ve Marsilya’da Mexmûr ablukası protesto edildi
19:55 Wan'da Şükrü Koçak bir kadını katletti
18:50 Irak ordusunun Mexmûr ablukası sürüyor
18:02 Galatasaray Meydanı'nda gözaltına alınan 18 kişi serbest bırakıldı
18:00 Seçim yasakları başladı
17:46 Yurt dışı oyların tamamı Türkiye'ye getirildi
17:36 Akın’dan sandık çağrısı: Değiştirmek zorundayız
17:12 Bayındır: Erdoğan’ı gönderme konusunda kararlıyız
16:22 Temelli: Şimdi değiştirme zamanı
16:13 Şenyaşar ailesi: Devran hep zalimden yana olmayacak!
16:12 Adana’da tutuklama protestosu
16:02 Bakırhan: Tek adam rejimini devirmek için sandığa gidelim
15:54 Cumartesi Anneleri: Adalet arayışından vazgeçmeyeceğiz