Danıştay’dan Sinpaş’ın Marmaris'teki talanına dair karar

img
MUĞLA - Danıştay, Marmaris Milli Parkı içinde yapımına devam edilen otel ve devremülk projesine karşı açılan davada mahkemenin verdiği kararı bozarak, yeni bir bilirkişi heyeti ile bölgede inceleme kararı verdi. 
 
Danıştay 4'üncü Dairesi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde milli park içerisinde Sinpaş tarafından yapımına devam edilen otel ve devremülk projesi için verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu" kararının iptaline dair açılan davada kararını verdi.  Danıştay, Muğla 2'nci İdare Mahkemesi tarafından 24 Ocak'ta verilen "davanın reddi" kararını bozdu.
 
Davacı yurttaşların bilirkişi heyetinde çevre mühendisi bulunmadığı yönündeki itirazını dikkate alan Danıştay 4'üncü Dairesi’nin kararında, "Seçilecek bilirkişiler arasında bir çevre mühendisinin bulunması, diğer bilirkişilerin ise projenin ve bulunduğu çevrenin özelliklerine göre proje tanıtım dosyasını veya nihai ÇED raporunu hazırlayan kişilerin uzmanlık alanları da dikkate alınmak suretiyle seçilmesi gerekmektedir. Seçilecek bilirkişilerin projenin bulunduğu alana ve projeye yapılan itirazlara göre değerlendirilmesi zorunlu olan ana konu başlıkları bakımından yeterli uzmanlığa sahip olması, tarafları tatmin edici ve adil bir yargılama yapılması açısından gerekliliktir" ifadeleri yer aldı. 
 
YENİ BİLİRKİŞİ HEYETİ KURULACAK
 
Yeni bir bilirkişi heyeti incelenmesi istenen kararda, "Bu itibarla, karara esas alınabilecek nitelikte ve yeterlilikte olmayan bilirkişi raporuna dayanılarak verilen davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle; Temyiz isteminin kabulüne, temyize konu Muğla 2. İdare Mahkemesinin 23/01/2024 tarihli kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine, oy çokluğu ile karar verilmiştir" denildi. 
 
KENT KONSEYİNDEN AÇIKLAMA 
 
Karara ilişkin yazılı açıklama yapan Marmaris Kent Konseyi, şunları belirtti: "Sinpaş’a karşı verdiğimiz adalet, ahlak ve çevre mücadelemizde Danıştay bir kez daha yerel mahkemenin aleyhimize verdiği kararı bozdu. Bakanlıkta yapılan komisyon toplantısında Sinpaş projesine yönelik tüm hukuksuz uygulamaları, kanuna aykırılıkları, çevreye verdikleri zararları, kadastro yol olmadığını delilleriyle anlatmıştık. Her zaman söylediğimizi bir kez daha tekrar etmek istiyoruz. Mücadelemizde haklıyız ve kazanacağız. Aslında proje alanı olan milli parkı dolaşan herkes doğaya verilen zararı, milli parkın nasıl hunharca talan ve yıkıma uğratılıp işgal edildiğini kendi gözleriyle görecektir. Yıkım gizlenemeyecek büyüklüktedir. Marmaris’in yaşayacağı kirlilik ve trafik krizini, kıyıların nasıl doldurularak kıyı kenar çizgisinin bozulduğunu ve devletin itibarının nasıl yok sayıldığını görmemek için kastın olması gerekir. Zannediyorlar ki yapanın yanına kar kalacak. Marmaris halkı mücadelesi ile doğasına ve haklarına sahip çıkacak."